Przejdź do treści

Pliki do pobrania

W najprostszych słowach, tokenizacja to proces, w którym rzeczywiste wartości, takie jak udziały firmy, dobra materialne czy usługi, ulegają cyfryzacji, co oznacza,
że są zapisywane również w formie cyfrowej, umożliwia to łatwiejsza dystrybucje oraz kontrolę na dobrami. Mowa tutaj o Cyfrowych aktywach które mogą i często posiadają więcej profitów niż zwykłe udziały.

więcej na ten temat w artykule (czytaj więcej)

W przypadku tokenizacji cyfrowe aktywa to nic innego jak udziały firmy lub dobra materialne wytwarzane przez firmę i zapisane w cyfrowej formie  orz zabezpieczone dzięki technologi blockchain. Oczywiście można zrobić taki spis w Exelu natomiast nie będzie on bezpieczny i aktualny. Dzięki technologi nasze cyfrowe aktywa są zabezpieczone przez modyfikacją oraz dostępne dla każdego. 

Smart Contract to cyfrowa forma tradycyjnej umowy. Jest to rozwiązanie, które gwarantuje, że wszystkie rodzaje transakcji mogą być korzystne dla każdej ze stron, niezależnie od poziomu zaufania. Smart Contract umożliwia transakcje w sposób bezpieczny, a przy tym bez ingerencji osób trzecich. Transakcje uwierzytelnione przy jego pomocy nie mogą zostać anulowane, zmienione czy nadpisane. Zobacz cały artykuł

Ryzyko jest nieodłączna częścią każdej inwestycji, a jego poziom jest zróżnicowany. Podjęcie każdej decyzji zakupowej wiąże się z koniecznością oceny wpływu ryzyka na wyniki z projektu.

#000000

X