Przejdź do treści
Strona główna » Baza Wiedzy » Co to jest Smart Contract?

Co to jest Smart Contract?

najnowsza technologia be-funder.com

Smart Contract to cyfrowa forma tradycyjnej umowy. Jest to rozwiązanie, które gwarantuje, że wszystkie rodzaje transakcji mogą być korzystne dla każdej ze stron, niezależnie od poziomu zaufania. Smart Contract umożliwia transakcje w sposób bezpieczny, a przy tym bez ingerencji osób trzecich. Transakcje uwierzytelnione przy jego pomocy nie mogą zostać anulowane, zmienione czy nadpisane.

Smart Contract to program działający na platformie Ethereum w technologii blockchain. Wiąże prawnie każdego, kto zamierza uczestniczyć w umowie. Działa zawsze w ten sam sposób (nie jest zmieniany ani nadpisywany). 

Przewaga Smart Contract nad tradycyjną formą umowy polega na tym, że zapewnia ona prostotę, szybkość realizacji transakcji i aktualizację w czasie rzeczywistym. Oznacza to, że proces transakcyjny odbywa się niemal natychmiastowo bez możliwości jakiejkolwiek pomyłki.

Smart kontrakt działa w następujący sposób:

  1. Strony ustalają warunki umowy.
  2. Warunki umowy zapisuje się w formie kodu. Przykładowo, jeśli wystąpi zdarzenie X, to automatycznie zostanie wykonana czynność Y – w tym miejscu powstaje smart kontrakt.
  3. Kod zapisuje się w bazie danych w technologii blockchain i od tego momentu nie może być on zmieniony dzięki temu, że jest on zabezpieczony kryptograficznie.
  4. Ostatni krok to sama transakcja, czyli jeśli wystąpi zdarzenie  X, to automatycznie zostanie wykonana czynność Y.

Jak wygląda Smart kontrakt? oto przykład:

źródło: axon.dev

Istnieją też bardzo proste programy do tworzenia kodu, więc jeśli nie jesteś programistą, nic straconego. Wystarczy, że trochę poczytasz i możesz samemu stworzyć własny przykładowy kod np. Na tej stronie kliknij tutaj.

Ten rodzaj technologii, jak każdy inny, nie jest jeszcze w pełni idealny. Istnieją pewne mankamenty, które w działaniu systemu nie mają żadnego znaczenia, natomiast tworzą pewne ograniczenia wynikające z konieczności zapisania umowy w języku programowania, co sprawia trudności w uregulowaniu istotnych kwestii, takich jak np. odpowiedzialność umowna.

Zdecentralizuj sposób gromadzenia kapitału, Be-funder.com

#000000

X