Przejdź do treści

Probioplanet

Projekt z obszaru świadomej odpowiedzialnej obecności człowieka na Ziemi. Koncepcja wyprzedza dotychczasowe podejście do ekologii. Ten „krok dalej” możliwy jest dzięki zastosowaniu potęgi „dobrych bakterii” we wszystkich obszarach aktywności człowieka. Koncepcja rewolucjonizuje wszystkie metody wytwarzania dóbr konsumpcyjnych, a także oddziałuje na wszystkie ekosystemy naszej planety.


Opierając się na założeniach nowej dyscypliny naukowej PROBIOTECHNOLOGII wykorzystano potencjał „dobrych bakterii” na wszystkich etapach procesów wytwarzania (od upraw i hodowli, przez procesy wytwarzania, konfekcji, przechowalnictwa i dostarczania do
ostatecznego konsumenta)  żywności, kosmetyków, żywności i preparatów dla zwierząt domowych, środków utrzymania domowej czystości, uzdatniania wody, zagospodarowania bioodpadów w małej, domowej skali
i w zastosowaniach przemysłowych, rewitalizacji akwenów wodnych, etc.


Wszystkie implementowane innowacje są istotnym wkładem w przywracanie bioróżnorodności i równowagi w przyrodzie, a innowacyjny potencjał projektu gwarantuje realne korzyści dla skupionych wokół projektu inwestorów.

probioplanet

Nadchodzące projekty

PROBIO point
Planeta eko

#000000

X