Przejdź do treści

PROBIO POINT

Projekt realizowany w certyfikowanym gospodarstwie probioekologicznym,
w którym od lat prowadzone są pilotażowe uprawy surowców do innowacyjnych wyrobów. W ramach reintegracji społecznej i zawodowej członkowie Spółdzielni Socjalnej biorą udział we wszystkich pracach gospodarstwa, jak i przy procesach wytwarzania wyrobów probioekologicznych.
Cały proces jest monitorowany pod względem wymagań probioekologii, rejestrowana jest też praca uczestników przedsięwzięcia. Nabywcy wyrobów probioekologicznych  przy pomocy nowoczesnych narzędzi technologicznych mogą uczestniczyć na odległość w procesach wytwarzania i obserwować ich specyfikę, poszerzać swoją konsumpcję o szereg wartości dodanych.

Jednocześnie przy pomocy tych samych narzędzi inwestor może być pewny, że lokowane zasoby w produkcję ekologiczną służą jej rzeczywiście, ma szybką i kompleksową informację o rezultatach zainwestowanych zasobów, wysoką stopę zwrotu zainwestowanych środków, a w razie potrzeby płynność ich wycofywania.
PROBIO point

Nadchodzące projekty

probioplanet
Planeta eko

#000000

X