Przejdź do treści

Not Waste

Projekt realizujący budowę kompleksowej sieci – łańcucha dystrybucji wyrobów, który w sposób możliwie idealny równoważy zasoby podażowe z możliwościami nabywczymi odbiorców, jednocześnie zapobiegając konieczności likwidacji nadwyżek towarowych, mówiąc wprost – marnowaniu nieskonsumowanych dóbr.  

Szybka identyfikacja istnienia nadwyżek towarowych na rynku, możliwość ich odkupienia oraz precyzyjnie zaprojektowany system relacji logistycznych jest fundamentem potencjału budowanego dynamicznego systemu sprzedaży.

Komponent systemu odpowiedzialny za pozyskanie pełnowartościowego, ale jednocześnie maksymalnie taniego towaru uzupełnia sieć regionalnych hurtowni współpracujących z tworzonymi placówkami dyskontów detalicznych i tzw. sklepami socjalnymi – placówkami handlowymi powstającymi  przy udziale partnerów społecznych, fundacji, stowarzyszeń, jednostek samorządu terytorialnego e.t.c do których klienci kierowani są przez instytucje realizujące zadania pomocy społecznej. Uzupełnieniem komponentu sprzedażowego jest dystrybucja e-commerce oparta na własnych platformach sprzedażowych i platformach wieloletnich partnerów firmy. 

Całość projektu uzupełnia precyzyjnie zaprojektowany system sprzedażowo-logistyczny, przy pomocy którego, przepływy potrzebnych towarów pomiędzy wszystkimi elementami w łańcuchu zostały zoptymalizowane w najwyższym stopniu. 

Projekt  NOT WASTE – to z jednej strony doskonała inwestycja, o niskim stopniu ryzyka i dużej, przewidywalnej stopie zwrotu, ale jednocześnie możliwość uczestnictwa w działaniach o bardzo dużej użyteczności społecznej.

 

Nadchodzące projekty

nie-marnuje.pl
Planeta eko
probioplanet

#000000

X