Przejdź do treści
Strona główna » Baza Wiedzy » Czy można zaufać kryptowalutom?

Czy można zaufać kryptowalutom?

Wszystkie zjawiska opatrzone przedrostkiem „krypto” to rzeczy wydawałoby się ukryte.
Tak jak krypta skrywa doczesne szczątki człowieka, kryptografia – słowa rzeczywiste zastąpione opracowanym szyfrem, tak kryptowaluta powinna w swoim pojęciu coś skrywać. Ukrytego rzecz jasna każdy się obawia, ale czy w tym przypadku obawy mogą być słuszne?

Kryptowaluta to substytut pieniądza, nie mający powiązań z narodowymi walutami i nie podlegający zcentralizowaniu przez żaden bank, żadną instytucję. To taki „kryptopieniądz” generowany i akceptowalny na podstawie umowy społecznej zbiorowości mającej dostęp do określonej technologii. Brak wpływu jakiejkolwiek centralnej instytucji, charakteryzowany jest zawsze jako element przejrzystości i niezależności systemu? 
Skąd więc przedrostek „krypto”?

To co ukryte w kryptowalucie, to akurat, to co wpływa najbardziej na jej bezpieczeństwo. To warstwa technologiczna związana z zaawansowaną kryptografią zaprzęgniętą
do stworzenia najbardziej bezpiecznych algorytmów generujących jego istnienie.

A samo jego istnienie? Nie ma nic bardziej jawnego i przejrzystego systemu ustalania wartości. Kryptowaluta to umówiony środek rozliczeniowy jak nigdy dotąd nie poddany innym czynnikom niż dwa fundamentalne zjawiska ekonomii, popyt i podaż. 
Cyfrowa waluta ma bardzo niską czy wręcz zerową korelacje z polityką, i wszelkimi uwarunkowaniami gospodarczymi, które wykraczają poza podstawowe prawa konfrontujące popyt z podażą. Ilość danej waluty w obrocie ograniczona także algorytmem likwiduje także zjawisko inflacji.  Ważna jest też jej ciągłość. System maszyn obliczeniowych w procesach „per to per” pracuje nieprzerwanie, nie ma w nim przerw nocnych, weekendów, transakcje wymiany mogą zachodzić przez całą dobę
i oczywiście bez żadnych ograniczeń geograficznych.

Kryptowaluta nie skrywa więc, żadnych tajemnic charakterystycznych dla wszystkich systemów monetarnych i gospodarczych, mimo swego wysokiego zaawansowania technologicznego jest bardziej przewidywalna, współcześnie jest z pewnością jednym
z najlepszych sposobów na dywersyfikacje aktywów, a co najważniejsze sposobem zdecydowanie bezpiecznym.

#000000

X